รับสมัครนักเรียนคอร์ส ม.1 ติวเสริมเพิ่มเกรดและเตรียมความพร้อมสอบเข้า รร.เตรียมทหาร

รับสมัครนักเรียนคอร์ส ม.1 ติวเสริมเพิ่มเกรดและเตรียมความพร้อมสอบเข้า รร.เตรียมทหาร

เรือโทธงชัย จำปาศรี

28 มิ.ย. 2020

เรือโทธงชัย จำปาศรี

28 มิ.ย. 2020

ประกาศ!!รับสมัครนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร(แบบประจำตลอดปีการศึกษา2563)

ประกาศ!!รับสมัครนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร(แบบประจำตลอดปีการศึกษา2563)

เรือโทธงชัย จำปาศรี

21 มิ.ย. 2020

ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรในการเป็นทหารรับใช้ชาติ

เชื่อว่าลูกผู้ชายไทยส่วนใหญ่นั้นฝันที่อยากจะเป็นทหารรับใช้ชาติเป็นรั้วของชาติ เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน ซึ่งหากได้เป็นเเล้วจะเป็นเกียรติภูมิเเก่วงตระกูล

เรือโทธงชัย จำปาศรี

21 มิ.ย. 2020